Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

fantazjowa

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahey-jude hey-jude
fantazjowa
Droga Karen,
jeśli to czytasz, to znaczy, że zdobyłem się na odwagę, by to wysłać. To dobrze dla mnie. Nie znasz mnie zbyt dobrze, ale jeśli poznasz lepiej, zrozumiesz, że mam tendencje do ciągłego gadania o tym, jak trudne jest dla mnie pisanie. To jest najtrudniejsza rzecz, jaką pisałem. Nie ma łatwego sposobu, by to powiedzieć, więc po porostu to powiem: Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. Zanim się zorientowałem, chciałem, aby ta rozmowa trwała przez resztę mojego życia. Mam to przeczucie, że ona może być tą jedyną. Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. Trzeba nad tym popracować.
Mówię o tobie, Karen.
To jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie wiem, co robić, by z tobą być. To mnie przeraża. Gdy nie jestem z tobą, to mam przeczucie, że się zagubimy. Ten świat jest wielki, pełen zakrętów i zmian. Ludzie mrugają i wtedy przegapiają tę chwilę, chwilę, która mogła zmienić ich całe życie.
Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałabyś marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachniesz. Pachniesz domem. Robisz świetną kawę. To się liczy, prawda? Zadzwoń do mnie.
Twój Hank Moody
— Californication
Reposted fromNocturia Nocturia viahey-jude hey-jude
fantazjowa
3167 0bd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahey-jude hey-jude
fantazjowa
5564 2bbd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahey-jude hey-jude
fantazjowa

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
fantazjowa
6999 39f1
Reposted fromrol rol viahey-jude hey-jude
2525 4234 500

lazulilapisly:

Kristen Hatgi

Reposted fromcelllfish celllfish viahey-jude hey-jude
fantazjowa
Można leżeć na moście i patrzeć jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viahey-jude hey-jude
fantazjowa
Gdy patrzę w Twoje oczy wiem, że nie chcę już niczego szukać
Że nie chcę nigdzie iść, chcę mieć Cię tutaj, dziś
— pezet - nieważne
Reposted fromevanescence evanescence viahey-jude hey-jude
fantazjowa
Nie każdy facet jest w stanie udźwignąć Twoją kruchość, wnętrze i dlatego po prostu spierdala.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahey-jude hey-jude
fantazjowa
3737 4a7c 500
Reposted fromohshit ohshit viahey-jude hey-jude
fantazjowa
1464 4537 500
Reposted fromfind-balance find-balance viahey-jude hey-jude
fantazjowa
7284 0456
Reposted fromniewychowana niewychowana viahey-jude hey-jude
fantazjowa
Znajdź mnie szybko. Zanim znajdzie mnie kto inny.
— haruki murakami
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahey-jude hey-jude
fantazjowa
Staję tak czasem
w środku dnia
na białej ulicy
i zakrywam usta ręką.
Nie mogę przecież krzyczeć.
— małgorzata hillar
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahey-jude hey-jude
fantazjowa
2976 9f9e 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahey-jude hey-jude
fantazjowa
3948 85ce
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahey-jude hey-jude
8888 52b1 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahey-jude hey-jude
fantazjowa
1551 fc85
Reposted fromnigatin nigatin viahey-jude hey-jude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl